Priser

Mitt timpris är 600 kr.
För mindre arbeten i samband med paketbeställningar eller
ändring av befintligt material, betalar du för varje påbörjad kvart.

ANNONS
Jag har ett fast pris på 1000 kr för din första annons.

Du skickar din logga och texten som du vill ha med.
Två korrektur ingår.

Efter ditt godkännande skickar jag annonsen till
tryckeriet med alla de parametrar som de kräver.
Vill du göra fler ändringar än de korrektur som ingår
i paketet så tillkommer tid för det.

LOGGA
Att skapa en helt ny logga kostar 1000 kr.

Då pratar vi ihop oss om vad du har tänkt
dej och jag skickar några förslag.
Efter det granskar du allt noga, och ge mej
detaljerad feedback om du vill förändra något. När loggan
är klar så färdigställer jag original i de olika digitala formaten
som du kan komma ha användning av.

Om du redan har en logga någolunda färdig på en skiss så
arbetar jag fram digitala original. Då betalat du för den tid
arbetet tar för mej med att framställa ett original.

 

FAKTURERING
Priserna är exklusive moms och du faktureras på 20 dagar.